Kontakty na městský úřad:

Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Telefon:544 224 336, 544 224 218
FAX:544 224 778
IČO:00282740
Elektronická podatelna:e-postaujezdubrna.cz
Číslo datové schránky:iu3b65f
E-mail:sekretariat@ujezdubrna.cz
Webová adresa:www.ujezdubrna.cz
Číslo účtu města (KB Brno - venkov): 4925641/0100

Pracovní doba:
Pondělí:8,00 - 17,00 hodin, polední pauza 11:30 - 12:00
Úterý:8,00 - 15,00 hodin, polední pauza 11: 30 - 12:00
Středa:8,00 - 17,00 hodin, polední pauza 11:30 - 12:00
Čtvrtek:8,00 - 15,00 hodin, polední pauza 11:30 - 12:00
Pátek:8,00 - 13,30 hodin, polední pauza 11:30 - 12:00 - omezený styk s veřejností
Základní kontakty:
Jméno:Funkce:mobilelektronická adresa
ThDr. Jan Hradil, Th.D. starosta602 500 583starosta@ujezdubrna.cz
Karel Hradskýmístostarosta724 183 499mistostarosta@ujezdubrna.cz
Ing. Jana Jarošová vedoucí účetní725 171 857 jarosova@ujezdubrna.cz
Lucie Komosnáúčetníkomosna@ujezdubrna.cz
Mrkvicová Věroslava zápisy Zastupitelstva a Rady města725 171 856mrkvicova@ujezdubrna.cz
Hubschová Margitapodatelna725 171 858hubschova@ujezdubrna.cz
Josefa Trávníčkovástavební komise602 540 398travnickova@ujezdubrna.cz
Ing. František Nádeníčekinženýrské sítě604 746 137nadenicek@ujezdubrna.cz
Markéta Kalvodovámatrika725 171 861kalvodova@ujezdubrna.cz
Kontakty na pracovní skupinu města:
Jméno:Funkce:mobil:elektronická adresa:
Petr Suchývedoucí technického oddělení723 053 713není
Miroslav Leukertvedoucí prac. skup.776 811 196není
Jiří Veselýčlen prac. skup.720 366 062není

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde