Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí

pacienti a rodiče dětí do tří let mohou získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit

se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, který

realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční

podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Osobám

se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno

3 896 Euroklíčů a ve veřejně přístupných budovách bude osazeno 51 

Eurozámků. Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní deskou

a databázi všech osazených míst naleznete na www.euroklic.cz

Euroklíč

zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních

a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých

a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč

lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech

apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené

cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což

uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení

těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami

(např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč

může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZPT a ZTP/P, diabetik,

stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Je nutné

předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či. ZTP/P. U těch, kteří

nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno

krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Distribučním místem Euroklíčů pro Brno-venkov je Městský úřad Šlapanice, Pracoviště Brno, Opuštěná 9/7, 656 70  Brno, kontaktní osoba: paní Marie Šlancarová, Odbor sociálních, Oddělení sociálních věcí, tel.: 533 304 646,  e-mail: slancarovaslapanice.cz

Distribuci Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let zajišťuje Síť mateřských center, www.materska-centra.cz