Příspěvek při narození dítěte - částka 5000,- Kč.

Podmínky pro vydání příspěvku:

  • Oba rodiče přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Brna
  • Svobodné matce s trvalým pobytem v Újezdě u Brna 
  • Příspěvek se poskytuje až po dovršení věku dítěte 3 měsíců

  • Rodič/e

    předloží na pokladně Městského úřadu v Újezdě u Brna kopii rodného listu spolu s originálem rodného listu k ověřen.

Do září 2007 bylo vyplaceno z pokladny Městského úřadu pro cca 158 narozených dětí přibližně 790 000,- Kč.

Tento příspěvek odsouhlasilo Obecní zastupitelstvo v roce 2003