Krizový štáb a krizové situace

Portál krizového řízení pro JMK

Krizový štáb města

Rada města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 1.12.2014 rozhodla zřídit Krizový štáb města, a to ke dni 1.12.2014 s tím, že členové jsou:

Členové:funkcebydlištěmobil
ThDr. Jan Hradil, Th.D.starosta městaČeská 608, Újez u Brna602 500 583
Karel Hradskýmístostarosta městaŠtefánikova 496,
Újezd u Brna
724 183 499
Mgr. Radek Řeřichačlen Rady městaNa Zahrádkách 1015,
Újezd u Brna
737 939 493
Ing. Vlastimil Bílek, PhD.člen Rady města9. května 961,
Újezd u Brna
-----
Petr Macákvelitel městské policieRozprýmova 999,
Újezd u Brna
722 070 912
Lubomír Rožnovskýtajemník kriz. štábuU Hřiště 945,
Újezd u Brna
607 555 923
Milan Vítekvelitel SDH Újezd Šternovská 736,
Újezd u Brna
774 335 544

V rámci města jsou zpracovány dva dokumenty, které řeší tuto problematiku, a to:

 1. Plán činnosti orgánů města při vzniku mimořádných událostí.
 2. Postup městské policie při zvláštních situacích.

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, hlášením městského rozhlasu, prostřednictvím městské policie nebo integrovaného záchranného systému, se snažte dodržovat následující obecné zásady:

 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů.
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém okolí.
 • Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom myslete na záchranu majetku.
 • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, pracovníků městského úřadu a policie.

Varování obyvatelstva se v případě ohrožení provádí:

 • Spuštěním poplachové sirény tlačítkem lokálního ovládání.
 • V případě mimořádných událostí ( povodeň, kalamita apod.) je tón sirény je stálý po dobu 140 vteřin, signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
 • V případě požárního poplachu je tón sirény přerušovaný po dobu 1 minuty ( 25 s trvalý tón, 10 s přestávka, 25 s trvalý tón).
 • Při výpadku el. energie je poplach vyhlášen náhradním způsobem.
 • Na základě zákonného opatření je prováděna pravidelně vždy první středu v měsíci kontrola poplachové sirény v trvání 140 s - stálý tón.

Důležitá telefonní čísla:

 • Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte 150 nebo 112, při předávání zprávy uveďte, kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
 • Číslo 155 - pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
 • Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte číslo 158 - Policie ČR nebo 602 500 584 - městská policie.
 • Hasiči Újezd - Vítek Milan číslo 608 262 933.
 • Hasiči Židlochovice - telefon 112.
 • Porucha plynu - Jihomoravské plynárny Brno číslo 545 211 809, nebo plynoslužebna Telnice, telefon 544 229 118.
 • Porucha na přívodu el. proudu - Jihomoravská energetika Brno číslo 545 141 234, nebo JME Židlochovice , telefon 547 231 063, 547 238 234.
 • VaK Vyškov, pobočka Slavkov, vodovody a kanalizace, tel. 544 221 809.
 • Porucha vody v pracovní době volat číslo 544 221 809 a mimo pracovní dobu volat městskou policii číslo 602 500 584.