MÍSTNÍ POPLATKY - OBČANÉ

PDO (pevný domovní odpad)
Sazba poplatku dle městské vyhlášky - zde
Pevný domovní odpad je svážen jednou za 14 dní firmou SITA CZ. Vyzýváme občany, aby využívali kontejnery na tříděný odpad !! (papír, plast, bílé a barevné sklo).
STOČNÉ
Dle smlouvy: 575,- Kč za rok (včetně DPH) ⇒ (pololetní splátky 290,- Kč + 285,- Kč)
Studentské slevy se u tohoto poplatku neuplatňují.
VODNÉ
Dle platného ceníku Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. (VAK Vyškov, a.s.) 
PES
Sazba poplatku v městské vyhlášce - zde
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (OZV 5/2010) - zde
Známky na psy - 60 Kč/kus.

KABELOVÁ TELEVIZE - kontakt: 3C spol. s.r.o., Myslivní 31, 623 00 Brno

Sazba poplatku:⇒ dle smlouvy 500,- Kč/rok
Zřizovací poplatek za novou
domovní přípojku KTV je ve výši:
4.500,- Kč do rodinného domu
2.900,- Kč do bytu v bytovém domě
Servis pro Újezd u Brna:pan Matula, mobil: 604 919 004

Kabelová televize je zprovozněna v celém městě, kromě ulice Nádraží.
Programová nabídka zde.