Komise a výbory

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Stavební komise

 • Ing. arch. Jakubcová Helena - předsedkyně
  mob. č.: 602 133 174
  e-mail: heljakubcovaseznam.cz
 • Ing. Hlaváček Jiří - člen
 • Ing. Junga Stanislav - člen
 • Nedoma Vladimír - člen
 • Ing. Pěček Jan - člen
 • Ing. arch. Šemberová Hana - členka

Kulturně - školská komise

 • ThDr. PhDr. ThLic. Mezuláník Radek, Ph.D. - předseda
  mob. č.: 736 531 019
  e-mail: ramezvolny.cz
 • Mgr. Bednářová Michaela - členka
 • Mgr. Jetelová Markéta - členka
 • Mgr. Šinderbalová Veronika - členka
 • Tálská Leona - členka
 • Váša Jakub - člen

Sociálně - zdravotní komise

 • Kroupová Pavlína - předsedkyně
  mob. č.: 602 602 678
  e-mail: pakroupovaseznam.cz
 • Mgr. Flajšingerová Božena - členka
 • Mgr. Kyselková Michaela - členka
 • Lukášová Anna - členka
 • Mariánková Klára - členka
 • Matějková Martina - členka

Komise životního prostředí 

Komise pro sport

Komise pro rozvoj města

Inventarizační a likvidační komise

 • Lukášová Anna - předsedkyně