Název akce Dodavatel Vysoutěžená cena v Kč Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení Oslovení dodavatelů Počet oslovených dodavatelů Sejití komise pro otevírání obálek Sejití hodnotící komise Rozhodnutí o pořadí nejvhodnější nabídky Podpis smlouvy
Zpracování dat do GIS - VV, VVN, VO, kanalizace - část ulice V Sádku Ing. František Nádeníček
IČ: 18172750
58 260,00 1 20.6.2016 RM 21.6.2016
Rekonstrukce a dostavba ubytovny u fotbalového hřiště Pozemstav Brno, a.s,
IČ: 00530832
4 517 911,00 16.11.2015 26.11.2015 6 16.5.2016 17.5.2016 23.5.2016 RM 21.6.2016
Projektová dokumentace interiéru "Multifunkčního centra města Újezd u Brna" LA CASA interiéry s.r.o. IČ: 49435442 75 000,00 1 30.5.2016 RM 30.5.2016

Zpracování změny č. 1 Územního plánu města Újezd u Brna

Smlouva o dílo-Dodatek č.1 AD plan změna ÚP č.1

AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 187 000,00 16.11.2015 26.1.2016 5 25.2.2016 25.2.2016 29.2.2016 RM 24.5.2016 ZM 30.5.2016
Klimatizace prostor Pošty Újezd u Brna VAFR, spol. s r.o.   IČ: 26919672 69 900,00 1 16.5.2016 RM 17.5.2016
Zpracování žádosti o dotaci z OPZ pro Město Újezd u Brna DEA Energetická agentura, s.r.o. IČ: 41539656 81 000,00 1 11.4.2016 RM 12.4.2016
Šmoldus - vodní a mokřadní plochy - pěstební péče KAVYL, spol. s r.o. IČ: 49975358 137 837,00 1 11.4.2016 RM 2.5.2016
Klimatizace do ordinace a čekárny dětského lékaře, ul. Komenského 144 VAFR, spol. s r.o.  
IČ: 26919672
61 600,00 21.3.2016 1 4.4.2016 RM 6.4.2016
Výměna osvětlovacího pultu včetně stmívačů Art Lighting Production, s.r.o., IČ: 25569627 106 880,00 8.12.2015 8.12.2015 2 29.1.2016 29.1.2016 1.2.2016 RM 2.3.2016
Dřevěná srubová pergola HT WOOD s.r.o. 180 000,00 29.2.2016 1 29.2.2016 RM 1.3.2016
PD "Rozšíření vozovky a zřízení parkovacích míst v ulici U Parku" AGROPROJEKT PSO s.r.o.
IČ: 41601483
67 700,00 22.2.2016 1 7.3.2016 RM 8.3.2016
Výměna oken Komenského 144 Tomáš Weisz,
IČ: 64307221
174 380,00 15.02.2016 02.03.2016 3 11.3.2016 11.3.2016 14.3.2016 RM 8.4.2016
Projekt "Multifunkční sportovní hala" AD plan & design, s.r.o. IČ: 29264910 485 000,00 1.2.2016 5.2.2016 5 23.2.2016 29.2.2016 29.2.2016 RM 6.4.2016
Stavební úpravy - omítky, chodby se schodištěm v budově pošty

Roman Martečík, Interiermont

IČ: 67596380

147 250,00 1 15.2.2016 RM 16.2.2016
Kompletní provedení klimatizace zasedací místnosti MěÚ Újezd u Brna

VAFR, spol. s.r.o.

IČ: 26919672

53 000,00 1 15.2.2016 RM 16.2.2016
Elektroinstalace v ordinaci dětského lékaře

ELBOS ELEKTRO s.r.o.

IČ: 29310776

 

107 841,50 1 1.2.2016 RM 2.2.2016
Dodávka a montáž instalací vodo topo, plyn. prací - Ordinace dětského lékaře

Josef Aldorf

IČ: 69662436

136 560,00 1 18.1.2016 RM 14.1.2016
Dodávka a montáž vodoměrů - bytový dům č.p. 876

EMBRA, a.s.

IČ: 44015844

130 994,00 20.11.2015 1 21.12.2015 RM
Přestavba "Ordinace dětského lékaře - Újezd u Brna, Komenského č.p. 144"

Pozemstav Brno, a.s.

IČ:00530832

445 047,00 5.10.2015 9.11.2015 3 9.12.2015 17.12.2015 21.12.2015 RM 7.1.2016
Zařízení pro měření tepla - Penzion pro seniory, Bytový dům č.p. 876 a 961

EMBRA, a.s.

IČ: 44015844

208 847,07 19.1.2015 22.1.2015 3 30.9.2015 1.10.2015 5.10.2015 RM 2.11.2015
Oprava podlahy v hasičské zbrojnici v Újezdě u Brna a její úprava na bezprašnou VaM Resan, s.r.o. IČ: 49972201 99 960,00 14.9.2015 14.9.2015 5 30.9.2015 1.10.2015 5.10.2015 RM 20.10.2015
Zpracování projektové dokumentace "Provozně správní budova na p.č.3079/1 při Obřadní síni - Újezd u Brna" V Ateliér, ing. Petr Vrátný                           IČ: 15190943 135 000,00 1 16.09.2015
Rekonstrukce hrací plochy - před klubovnou dětí a mládeže

JM DEMICARR s.r.o.

IČ: 63489163

187 000,00 18.8.2015 18.8.2015 4 30.9.2015 1.10.2015 5.10.2015 RM 22.10.2015
Zateplení objektu Radnice Újezd u Brna včetně výměny otvorových výplní, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.27074, spolufinancovaném EU a SFŽP BAUMAT, spol. s.r.o., IČ:48529753 3 241 381,00 3.8.2015 4.8.2015 6 20.8.2015

20.8.2015

24.8.2015

24.8.2015 RM 3.9.2015
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u Brna AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČ:41601483 107 000,00 7.4.2015 9.4.2015 3 14.5.2015 14.5.2015 18.5.2015 RM 30.6.2015
Inženýrské sítě ulice 9. května - II. část PROGAS spol. s.r.o., IČ:25550778 120 000,00 12.3.2015 12.3.2015 3 13.4.2015 13.4.2015 8.6.2015 RM 19.6.2015
Fasáda objektu knihovny č.p. 170

Roman Martečík

Interiermont

114 761,00 20.5.2015 20.5.2015 5 8.6.2015 8.6.2015 8.6.2015 RM 12.6.2015
Zateplení štítové zdi Knihovny č.p. 170 - severní stěna

Roman Martečík

Interiermont

98 376,00 12.5.2015 12.5.2015 3 1.6.2015 1.6.2015 1.6.2015 RM 12.6.2015
Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna - Projektová dokumentace

ENVIPARTNER, s.r.o.

IČ:28358589

463 000,0026.3.201526.3.2015515.5.201518.5.201518.5.2015 RM3.6.2015
Příjezdová komunikace k areálu "Stará hora"Ing. Arch. Václav Zíma, CSc.
IČ:10548271
139.375,0012.3.201512.3.2015313.4.201513.4.201513.4.2015 RM15.5.2015
Mobilní kompostárna s technologií kompostování ve vacíchCime-bau, s.r.o.
IČ:28156854
5.171.535,0025.8.201422.12.2014510.4.2015

10.4.2015

24.4.2015

29.4.2015

4.5.2015 RM

12.5.2015 RM

13.5.2015
Dětské hřiště v parku u koupalištěFrantišek Smitka - Dřevovýrova
IČ: 45399298
765.700,002.2.20154.2.20151727.2.201524.3.201520.4.2015 ZM11.5.2015
Výměna vstupních dveří budovy pošty za automatickéStolařství Adamec
IČ: 26893929
82 000,007.3.20168.4.2016327.4.201627.4.20162.5.2016 RM25.7.2016
Kompletní provedení klimatizace prostor Základní školy Újezd u BrnaVAFR, spol. s r.o.
IČ: 26919672
153 900,00115.8.2016 RM15.8.2016
Dostavba výtahu ZŠ Újezd u BrnaOTIS a.s.
IČ: 42324254
1 185 000,0030.5.20161.6.2016527.6.20168.7.201622.8.2016 RM31.8.2016
Rekonstrukce topení, ze systémy WAF, které je v havarijním stavu v objektu č.p.144 - prostory Oční ambulanceJosef Aldorf               IČ: 6966243686 193,00119.9.2016 RM20.9.2016
Výměna otočných těles, které jsou v havarijním stavu v objektu č.p.77-Zdravotní střediskoJosef Aldorf
IČ: 69662436
71 243,00119.9.2016 RM20.9.2016
Kompletní výměna oken - č.p. 170 byt č.4Tomáš Weisz
IČ: 64307221
48 000,00119.9.2016 RM20.9.2016
Vypracování projektové dokumentace následujících oprav ČOV Újezd u BrnaEC enviconstult, s.r.o.
IČ: 26233932
170 500,0015.8.201624.8.201689.9.20169.9.201612.9.2016 RM29.9.2016
Technický dozor-Lokalita Nám.Sv.JanaIng. Arch. Hana Šemberová
IČ: 15196372
51 500,0013.10.2016 RM3.10.2016
Revitalizace části města Újezd u Brna "Nad Sklepy"Colas CZ, a.s.
IČ:26177005
3 404 920,0015.10.20121.9.2016519.9.201627.9.201627.9.2016 ZM13.10.2016
Lokalita Náměstí svatého Jana Újezd u Brna

Sates Morava spol. s r.o.
IČ:60775530

5 033 148,0015.8.20161.9.2016520.9.201627.9.201627.9.2016 ZM7.11.2016
8 ks počítačůAutoCont CZ a.s.
IČ: 47675795
137 069,0027.9.201629.9.201661.11.2016 RM22.11.2016
Zpracování projektové dokumentace                     "Záchytné vodní plochy Šmoldus II v k.ú. ÚjezdEC enviconsult, s.r.o.
IČ: 26233932
263 800,0027.9.20167.10.20161020.10.2016

21.10.2016/

7.11.2016

7.11.2016 RM7.12.2016
Kompletní provedení klimatizace ordinace lékařů, Komenského 77, Újezd u BrnaVAFR, spol. s r.o.
IČ:26919672
129 500,00122.11.2016 RM28.12.2016
Kompletní provedení výměny krytiny střechy + izolace stropu objektu bývalé cukrárny, Újezd u Brna č.p.1074Roman Martečík,           Interier mont
IČ: 67596380
105 417,00116.1.2017 RM17.1.2017
Zajištění kvalifikovaného výkonu úz.plánovací činnosti - pořizování změny č.1 územního plánu Újezd u BrnaIng. Martina Miklendová
IČ: 74353128
92 000,00131.1.2017 ZM1.2.2017
Nadstavba sociálních bytů Újezd u BrnaAD plan & design, s.r.o.
IČ:29264910
140 000,0012.1.201713.1.201776.3.20176.3.201723.3.2017 RM23.3.2017
Zaměření, dodávka a montáž 8 vestavěných skříní a 8 uzamykatelných botníkových skříněk-ubytovna SK Újezd u BrnaJarmil Hrbek
IČ: 12197025
123 821,0027.2.201721.4.2017325.4.201725.4.2017 RM3.5.2017
Kompletní výměna oken - č.p. 1074 - cukrárna, rozšíření radniceTomáš Weisz
IČ: 64307221
123 140,00125.4.2017 RM26.4.2017
Oprava a zateplení fasády č.p. 2 Újezd u Brna - severní stranaRoman Martečík
Interiermont
IČ: 67596380
87 826,00116.5.2017 RM17.5.2017
Výroba a dodání 20 ks matrací se snímatelným a pratelným potahem - ubytovna SK Újezd u BrnaTomáš Laštovička
IČ: 72406186
63 000,0010.4.201721.4.2017223.5.201723.5.2017 RM26.5.2017
Zavlažovací systém - Nám. sv. JanaPetr Endlicher
IČ: 45601178
81 891,0015.6.2017 RM8.6.2017
Výroba, dodání a montáž masivních bukových postelíPavel Lexa
IČ: 11500476
175 240,0010.4.201721.4.20171523.5.201723.5.2017 RM8.6.2017
Oprava místních komunikací v intravilánu města Újezd u Brna
Dodatek č. 1 k SoD
Colas CZ, a.s.
IČ:26177005
1 489 027,0023.5.201729.5.201739.6.201723.6.201726.6.2017 ZM3.7.2017
Cvičební prvky pro seniory Újezd u Brna, ulice WolkerovaFLORA SERVIS, s.r.o.
IČ: 28341627
144 540,0011.5.201724.5.2017415.6.201723.6.201726.6.2017 ZM18.7.2017
Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ - I.etapaJosef Aldorf
IČ: 69662436
489 489,005.6.201730.6.2017,
18.7.2017
57.8.20177.8.20177.8.201722.8.2017
Provozně správní budovy při obřadní síni Újezd u BrnaPozemstav Brno, akciová společnost
IČ: 00530832
3 654 867,5016.11.201529.5.2017528.6.201728.6.20173.7.201723.8.2017
Újezd u Brna - oprava zpevněné plochy MB RealColas CZ, a.s.
IČ: 26177005
404 846,85121.8.2017 RM4.9.2017
Multifunkční hřiště s ledovou plochouicecool.cz s.r.o.
IČ: 05341281
4 100 000,0012.12.201616.2.2017725.4.201716.5.2017
16.6.2017
17.7.2017
7.8.2017 ZM14.9.2017
Multifunkční stroj pro pracovní skupinu městaHanol s.r.o.
IČ: 26940850
259 043,369.10.20179.10.2017531.10.201731.10.201731.10.20178.11.2017
Oprava čerpací stanice ČOVVHS Brno, a.s.165 000,0014.10.20174.10.20179.10.20177.11.2017
Rekonstrukce balkónů PenzionuRoman Martečík   Interiermont
IČ: 67596380
974 943,0021.8.201717.10.2017431.10.201731.10.201728.11.20175.12.2017
Dodatek č. 1, Protipovodňová opatření města Újezd u BrnaBÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
IČ:27781275
2 519 220,00 vč. DPH25.9.201726.9.2017518.10.201718.10.201728.11.2017´05. 12. 2018
Digitální povodňový plánHydrosoft Veleslavín s.r.o.
IČ: 61061557
127 050,00 vč.DPH23.10.201726.10.2017214.11.201714.11.201712.12.201719.12.2017
Oprava márnice při obřadní síni - projektová dokumentaceV Ateliér, ing. Petr Vrátný
IČ: 15190943
67 500,0011.2.20171.2.2017
Klimatizace do Obřadní síně a Provozně správní budovyVAFR, spol. s r.o.
IČ:26919672
439 900,009.1.20179.1.2017330.1.201826.2.201827.2.20186.4.2018
Spojovací chodník Náměstí Sv. janaSates Morava spol. s r.o.
IČ:60775530
299 492,1717.10.2017117.10.201722.3.2018
Oprava márnice  Újezd u BrnaLacík s.r.o.
IČ:26959895
1 688 150,0027.2.20185.4.2018523.4.201823.4.201826.4.20189.5.2018
Betonový základ pro zídku na hřbitověRoman Martečík   Interiermont
IČ:67596380
59 350,0017.5.20189.5.2018
Zatrubkování vodoteče přívalových vod Újezd u BrnaVyskočil - rozvod plynu s.r.o.
IČ:25336878
5 188 888,3322.3.201812.4.201812.4.201818.5.201821.5.2018
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 990Roman Martečík   Interiermont
IČ:67596380
569 513,0021.8.201721.8.2017627.3.201827.3.201825.6.201827.6.2018
Zastřešení lodžií na byt.domě Rozprýmova 996-1000Roman Martečík   Interiermont
IČ:67596380
1 297 616,0021.8.201721.8.2017627.3.201827.3.201825.6.201827.6.2018
Výměna osvětlení tělocvičny ZŠELPRO profi s.r.o.
IČ:29313481
116 400,004.6.201811.6.2018525.6.201825.6.201825.6.20184.7.2018
Propojení přítoku a odtoku kanalizace protlakem pod železnicíAQUA PROCON s.r.o.
IČ:46964371
125 000,0018.6.201817.8.2018
Oprava fasády nemovitosti č.p. 77 a č.p.144Roman Martečík Interiermont
IČ:67596380
599 258,0030.7.20186.8.2018315.8.201815.8.201823.8.201828.8.2018
Klimatizace ZŠACARE, s.r.o.
IČ:49974386
130 000,003.7.20181.8.201816.8.201817.9.201821.9.2018
Rekonstrukce kotelny byt. domu 876, 961Josef Aldorf
IČ: 69662436
457 592,0015.10.201817.10.2018121.10.201822.10.201823.10.2018
Zavlažovací systém - u obř.síně
Petr Endlicher
IČ: 45601178
70 435,0014.10.2018

Oprava ČOV Újezd u Brna,
dodatek č. 1

BS - IMEX, spol.s.r.o
IČ:63476711
1 440 542,6022.10.20185.11.2018

Přechody pro chodce ul. Nádražní
Dodatek

Vyskočil - rozvod plynu s.r.o.
IČ:25336878
1 342 896,9815.10.201818.10.2018
"Sociální byty ve městě Újezd u Brna"-výběrové řízení na zhotovitele stavbyVIA Consult a.s.66 000,003.12.201810.12.2018
Materiál a stavba betonového plotu v objektu ZŠMIMA ploty s.r.o.
IČ:28326768
65 800,0020.01.201901.04.201908.04.2019