Úřední hodiny a základní informace:

Úřední dny:Provozní doba:
Pondělí, středa:8,00 - 17,00 hodin
Úterý, čtvrtek:8,00 - 15,00 hodin
Pátek:8,00 - 13,30 hodin - omezený styk s veřejností
Základní informace:
Datová schránka:iu3b65f
E-mail:sekretariat@ujezdubrna.cz
Webové stránky:www.ujezdubrna.cz
starosta města:ThDr. Jan Hradil, Th.D., mob. č.: +420 602 500 583, e-mail: starostaujezdubrna.cz
místostarosta města:Karel Hradský, mob. č.: +420 724 183 499, e-mail: mistostarostaujezdubrna.cz
Tel:+420 544 224 336, +420 544 224 218
Fax:+420 544 224 778