Zaměstnanci - kam na městském úřadě:

Věroslava Mrkvicová

⇒ mobil: 725 171 856
⇒ e-mail: mrkvicovaujezdubrna.cz
⇒ zápisy Zastupitelstva a Rady města
Monika Chovancová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: stavebniujezdubrna.cz
⇒ pozemky a nemovitosti (evidence a převody, přidělování čísel popisných, nájemní smlouvy)
⇒ zápisy a vyřízení písemností stavební komise
⇒ vyřízení písemností komise životního prostředí
⇒ kopírování
⇒ korespondence
Ing. František Nádeníček
Pracovní doba:
Pondělí: 7:00 - 17:00 hod.
Úterý: 7:00 - 15:00 hod.
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 604 746 137
⇒ e-mail: nadenicekujezdubrna.cz
⇒ samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projektových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány
⇒ zajišťování a příprava podkladů pro výkon územního plánování

⇒ zapracování tras inženýrských sítí dle zaměření skutečného provedení do geografického systému města

Ing. Jana Jarošová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 857
⇒ e-mail: jarosovaujezdubrna.cz
⇒ účetní města
⇒ rozpočtář – sestavování  rozpočtu  města
⇒ finanční kontrola
⇒ personalista
⇒ mzdová účetní
Lucie Komosná
⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: komosnaujezdubrna.cz
⇒ vedení hlavní pokladny města
⇒ účetní města
⇒ vymáhání dluhů
⇒ místní rozhlas

Mgr. Daria Vašáková
⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: podatelnaujezdubrna.cz
⇒ evidence obyvatel, vedení správního řízení
⇒ poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
⇒ podatelna (spisová služba - elektronická podatelna - datové schránky - úřední deska)
⇒ vedení agendy poplatků
⇒ kabelová televize
⇒ vyřízení písemností kulturní komise
⇒ korespondence
⇒ kopírování

Petra Zemanová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 861
⇒ e-mail: matrikaujezdubrna.cz
⇒ matrika
⇒ spisovna
⇒ slavnostní obřady
⇒ vedení hřbitovní evidence
⇒ Czech Point (výpisy z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další)