Zaměstnanci - kam na městském úřadě:

Věroslava Mrkvicová

⇒ mobil: 725 171 856
⇒ e-mail: mrkvicovaujezdubrna.cz
⇒ zápisy Zastupitelstva a Rady města

Magdalena Pízová
⇒ sekretariát a kancelář starosty

Markéta Kalvodová
⇒ tel: 544 224 336, 544 224 218
⇒ mobil: 725 171 859
⇒ sekretariát starosty
⇒ e-mail: sekretariatujezdubrna.cz
⇒ sociální agenda (admin. správa Penzionu pro důchodce a Domu s pečovatelskou službou)
⇒ zápisy ze zasedání sociálně-zdravotní komise
⇒ telefonní ústředna
⇒ vyhlášky města
⇒ korespondence
⇒ kopírování
⇒ opatrovnictví

Ing. František Nádeníček
Pracovní doba:
Pondělí: 7:00 - 17:00 hod.
Úterý: 7:00 - 15:00 hod.
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 604 746 137
⇒ e-mail: nadenicekujezdubrna.cz
⇒ pozemky a nemovitosti (evidence a převody, přidělování čísel popisných, nájemní smlouvy)
⇒ zápisy a vyřízení písemností stavební komise
⇒ vystavení rozhodnutí pro povolení výherních hracích přístrojů
⇒ kopírování
⇒ korespondence
Ing. František Nádeníček
Pracovní doba:
Pondělí: 7:00 - 17:00 hod.
Úterý: 7:00 - 15:00 hod.
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 604 746 137
⇒ e-mail: nadenicekujezdubrna.cz
⇒ samostatné posuzování projektů staveb, technologických zařízení, projednávání projektových dokumentací a podkladů se zainteresovanými orgány
⇒ zajišťování a příprava podkladů pro výkon územního plánování

⇒ zapracování tras inženýrských sítí dle zaměření skutečného provedení do geografického systému města

Ing. Jana Jarošová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 857
⇒ e-mail: jarosovaujezdubrna.cz
⇒ účetní města
⇒ rozpočtář – sestavování  rozpočtu  města
⇒ finanční kontrola
⇒ personalista
⇒ mzdová účetní
Lucie Komosná
⇒ tel: 544 224 336
⇒ e-mail: komosnaujezdubrna.cz
⇒ vedení hlavní pokladny města
⇒ účetní města
⇒ vymáhání dluhů
Petra Zemanová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 861
⇒ e-mail: matrikaujezdubrna.cz
⇒ matrika
⇒ spisovna
⇒ slavnostní obřady
⇒ vedení hřbitovní evidence
⇒ Czech Point (výpisy z Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče a další)
Margita Hübschová
⇒ tel: 544 224 336
⇒ mobil: 725 171 858
⇒ e-mail: hubschovaujezdubrna.cz
⇒ evidence obyvatel, vedení správního řízení
⇒ podatelna (spisová služba – elektronická podatelna – datové schránky – úřední deska)
⇒ vedení agendy poplatků
⇒ místní rozhlas, kabelová televize
⇒ smuteční obřady
⇒ zápisy zasedání kulturní komise a komise životního prostředí
⇒ korespondence
⇒ kopírování