Články v novinách Magnus regio: „Protipovodňová opatření“ a „Nestor, nebo přestárlý?“

12.12.2017 Celé články naleznete zde!

Článek v novinách Dnes, Lidové noviny a Metro: "Město se stará o své seniory i sociálně slabé"

11.12.2017 Celý článek naleznete zde!

REPORTÁŽ: Beseda městské policie s dětmi na téma "dopravní výchova"

10.10.2008   Dne 01. 10. 2008 proběhla v areálu zdejší mateřské školy další beseda na téma dopravní výchova a to za účasti dětí, velitele městské policie, paní ředitelky a učitelek. Velitel přítomné děti na nově zbudovaném...

REPORTÁŽ: Beseda městské policie s dětmi

22.09.2008   Dne 22. 9. 2008 proběhla v odpoledních hodinách v klubovně mládeže v parku u koupaliště za sychravého počasí, ale v příjemně vyhřátých prostorách klubovny, beseda městské policie za přítomnosti velitele...

REPORTÁŽ: Beseda Městské policie v Mateřské škole

06.06.2008 Dne 06. 06. 2008 v dopoledních hodinách za krásného slunečného počasí proběhla v naší Mateřské škole v Újezdu u Brna beseda s dětmi navštěvující tuto mateřskou školu za přítomnosti velitele Městské policie...

REPORTÁŽ: Koncert mistra Václava Hudečka

19.04.2008 ...

REPORTÁŽ: Koncert Eminent Vocal

19.08.2007   Třetí srpnovou neděli tohoto roku se mohli občané našeho městečka konečně naplno seznámit s pěveckým souborem EMINENT VOCAL – amatérským seskupením jedenácti pěveckých nadšenců. Ke svému prvnímu veřejnému koncertu se...

REPORTÁŽ: Odhalení bronzové sochy Krista Salvátora

05.07.2007 ....

REPORTÁŽ: Újezdské Petropavelské hody 2007

30.06.2007 ....

REPORTÁŽ: Dopoledne s mateřinkou - v klubovně pro mládež v parku

13.06.2007 Dne 13. 6. 2007 proběhl v areálu klubovny pro mládež v parku u koupaliště den věnovaný Mateřské školce.

REPORTÁŽ: Den dětí v parku u koupaliště

01.06.2007 1. června 2007 se v areálu klubovny pro mládež konal maškarní karneval, pořádaný ke dni dětí.

REPORTÁŽ: Dětský rybářský den

19.05.2007 Rybářské sdružení Újezd u Brna ve spolupráci s Městským úřadem,pořádali na Rychmanovském rybníku v sobotu 19.5. 2007 „Dětský rybářský den“. na programu byly: 7,30 – 12,00 hod. – dětské rybářské závody12,00 – 14,00...

REPORTÁŽ: Oslava svátku matek

13.05.2007 Stejně jako každý rok – i letos se konala oslava SVÁTKU MATEK v místní Sokolovně, kterou pořádalo Město Újezd u Brna ve spolupráci s kulturní komisí. Akce začala v 15,00 hodin 13. května 2007. Maminek,...

REPORTÁŽ: Pálení čarodějnic na koupališti - duben 2007

27.04.2007 Letošní rok se všem čarodějnicím i čarodějům opravdu povedl. Celá akce začala v 17,00 hodin na místním koupališti, kam přiletělo nejenom spousta čarodějnic, ale také malých čarodějů. Z „krásných“ masek bylo oceněno 10...

REPORTÁŽ: Papučový bál

20.02.2007 Papučový bál pro důchodce  V úterý 20. února v 15.00 hodin byl starostou města zahájen první Papučový bál konaný v Újezdě, a to v Domě s pečovatelskou službou. I přes skutečnost prvního ročníku byla...

REPORTÁŽ: III. reprezentační ples města

20.01.2007 Újezd u Brna se konal tradičně v místní Sokolovně v sobotu 20. ledna 2007. Celou akci moderoval Petr Holík - moderátor Rádia Krokodýl. K tanci a poslechu hrála hudbní skupina KOLOREZ a DONAVA. Více po přečtení celého příspěvku.

REPORTÁŽ: Tříkrálová sbírka - leden 2007

06.01.2007 Tříkrálová sbírka – 6.1.2007Motto Tříkrálové sbírky 2007: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.   Již posedmé proběhla  u příležitosti svátku Tří králů...

REPORTÁŽ: Přátelský fotbalový zápas Jedenáctka ODS versus Real Top Praha

26.08.2005 Fotbalový zápas proběhl v pátek 26. srpna 2005 od 16.00 hodin na fotbalovém hřišti v Újezdě u Brna. Záštitu nad akcí převzala Obec Újezd u Brna a pořadatelem bylo SK, oddíl kopané Újezd u Brna. Přátelské utkání skončilo výsledkem...

REPORTÁŽ: Výročí 120. let hasičského sboru v Újezdě u Brně

03.06.2005 Oslavy výročí 120. let hasičů v Újezdě započaly v pátek 3. června navečer v restauraci Rychta a pokračovaly následující den v sobotu 4. června od 14.00 hodin v areálu újezdského koupaliště.

REPORTÁŽ: Svátek matek 2005

08.05.2005 V tomto případě se již jedná o tradici. Oslava Svátku matek je pořádána v Újezdě již několik let.

REPORTÁŽ: Pálení čarodějnic 2005

30.04.2005 Jednalo se rovněž o první akci tohoto druhu pořádanou obcí. Pálení čarodějnic proběhlo v areálu újezdského koupaliště za hojné účasti dětí předškolního i školního věku, jejich rodičů, prarodičů a dalšího příbuzenstva.

REPORTÁŽ: Koncert ÚSP v Domě s pečovatelskou službou 2005

08.04.2005 Jednalo se o koncert chovanců Ústavu sociální péče pro zrakově postižené Brno - Chrlice.

REPORTÁŽ: I. reprezentační ples obce 2005

29.01.2005 Jednalo se o společnou akci obce a Mysliveckého sdružení Újezd u Brna.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde