REPORTÁŽ: Beseda Městské policie v Mateřské škole

06.06.2008

Dne 06. 06. 2008 v dopoledních hodinách za krásného slunečného počasí proběhla v naší Mateřské škole v Újezdu u Brna beseda s dětmi navštěvující tuto mateřskou školu za přítomnosti velitele Městské policie Petra Macáka, paní ředitelky Mgr. Markéty Markelové  a ostatních učitelek.

     Velitel MP na úvod všechny přítomné děti seznámil s prací strážníků naší MP, předvedl jim jejich vybavení, výstroj a výzbroj. Děti měly dále možnost si prohlédnout donucovací prostředky používané MP (služební pouta, tonfu, sl. pistoli atd.), kdy jim velitel MP předvedl i jejich použití na přítomných učitelkách, které vše přežily bez úhony (samozřejmě kromě služební pistole).

      Dále byly děti seznámeny s nebezpečími všedního života a to na úseku dopravní bezpečnosti, kdy jim bylo vysvětleno, jak se mají chovat zejména na přechodech pro chodce, jak jezdit na jízdních kolech, na užití přileb atd.. Rovněž byly děti upozorněny na to, aby si dávaly pozor na cizí lidi, které by mohli zneužít jejich důvěřivosti a dále na nebezpečí odložených injekčních jehel, či ostrých předmětů na našich dětských pískovištích a nebezpečí možných úrazů.

      Na závěr byla dána dětem (i přítomným učitelkám) možnost klást veliteli MP jakékoli otázky na věci týkající se činnosti strážníků MP, které by je zajímaly. Zde bylo zodpovězeno několik opravdu zajímavých otázek.

      Dětem bylo rovněž představeno naše služební vozidlo MP včetně ukázky užití výstražného majáku a houkačky. Tato pasáž se dětem opravdu líbila. U vozidla se pak velitel MP se všemi dětmi vyfotil.

      Pevně věřím, že děti si z provedené besedy něco do svého života odnesly a tato beseda měla trochu význam.

 

Petr MACÁK
velitel městské policie 

   

      

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde