REPORTÁŽ: III. reprezentační ples města

20.01.2007
Újezd u Brna se konal tradičně v místní Sokolovně v sobotu 20. ledna 2007. Celou akci moderoval Petr Holík - moderátor Rádia Krokodýl. K tanci a poslechu hrála hudbní skupina KOLOREZ a DONAVA. Více po přečtení celého příspěvku.

III. reprezentační ples města

  V sobotu 20. ledna 2007 ve 20.00 hodin se konal v pořadí již třetí reprezentační ples města Újezdu u Brna. Oproti předchozím ročníkům došlo k jedné změně, která se týkala moderování celé akce. Toho se úspěšně zhostil pan Petr Holík, moderátor Rádia Krokodýl, se kterým jsme měli výbornou zkušenost už z konce léta roku 2006, kdy jsme ho poprvé oslovili u příležitosti moderování prvního ročníku újezdského beerfestu. Protože spolupráce byla oboustranně příjemné a přínosná, byli jsme rádi, že naši nabídku přijal i tentokrát.

  K tanci i poslechu hrála hudební skupina KOLOREZ, k poslechu a zpěvu cimbálová muzika DONAVA. Ples byl zahájen znělkou města a hned poté došlo ke slavnostnímu aktu předání in memoriam Symbolického klíče od města s označením 8 panu prof. Vojtěchu Haluzovi. K předání se dostavily dvě jeho dcery, paní Marie Šultesová a paní Magdalena Lachmanová. Kromě dekretu a symbolického klíče obdržely obě ženy i publikaci Město Újezd u Brna, historie a současnost. K osobě profesora Haluzy se vracíme v samostatném článku na stránkách tohoto vydání.

  Během plesového večera třikrát vystoupili profesionální tanečníci bratislavského tanečního klubu Uni Dance a brněnské taneční školy Starlet. V úvodu zatančili valčík, později sambu a rumbu, cha-chu a jive. Součástí plesu byla opět velmi bohatá tombola, mezi hosty bylo rozděleno na 80 hodnotných cen.

  Po půlnočním hlavním tahu tomboly zábava pokračovala do třetí hodiny ranní. Potom se hosté začali pomalu rozcházet. Věříme, že se všichni zúčastnění dobře bavili a doufáme, že se za rok opět setkáme při čtvrtém plesovém ročníku.


Bohatá tombola, modruje Petr Holík.


Tanec profesionálních tanečníků.


Tanec profesionálních tanečníků.


Předávání Symbolického klíče in memorian panu prof. Vojtěchu Haluzovi.


V podsálí se rozlévaly alkoholické nápoje.K poslechu a tance hrála skupina Donava.


Losování tomboly.


Losování tomboly.


Skupinové foto se starostou města.


O točení piva se postarala paní Alenka Slezáková.


Taneční parket.


I v pozdních hodinách zábava dále pokračovala.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde