REPORTÁŽ: Odhalení bronzové sochy Krista Salvátora

05.07.2007
....

Starosta města Újezd u Brna zahájil dne 5. 7. 2007 slavnostní odhalení sochy Krista Salvátora - žehnající městu, která je umístěna před budovou Radnice.

Sochu odhaloval za asitence starosty města hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.

Socha je vyrobena z bronzu a umístěna na mramorových deskách - k výročím města:

  • nejstarší písemné zmínce o Újezdě u Brna - z roku 1131
  • jmenování Újezdu u Brna městysem za RAKOUSKA-UHERSKA - 15. 3. 1909
  • jmenování Újezdu u Brna městem - 14. 12. 2005

Doprovodná hudba: hudební těleso Brno-Brass-Quintet.

Autorem sochy je: Stanislav Mikuš ze Slovenska, akad. sochař. Narodil se 22. 11. 1953 v Handlívej. Absolvoval Střední umělecko-průmyslnou školu v Kremnici se zaměřením na průmyslový design. V roce 1980 ukončil Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, odbor reliéfní sochařství. Od skončení školy působí jako výtvarník. Zúčastnil se několik výstav na Slovensku i v zahraničí. Je ženatý, má dvě děti. V současnosti realizuje svoje svěží a v Bratislavě dost ojedinělé nápady na zkrášlení městského prostředí.

Fotografická příloha:


Socha Krista Salvátora, u budovy firmy Elseremo.


Starosta, hejtman JMK s chotí a místní farář p. Dibelka.


Místní hasiči při odhalování sochy.


Starosta města a hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek.


Odhalování sochy.


Hudební těleso Brno Brass Quintet.


Starosta ve večerních hodinách vyprovází hejtmana Ing. Stanislava Juránka.

A jak probíhala stavba sochy?


Příjezd auta, které sochu dopravilo do Újezda.


I starosta města se účastnil postavení sochy spolu s autorem St. Mikušem.


Základ pro sochu Krista Salvátora.


Konečná fotografie.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde