REPORTÁŽ: Oslava svátku matek

13.05.2007

Stejně jako každý rok – i letos se konala oslava SVÁTKU MATEK v místní Sokolovně, kterou pořádalo Město Újezd u Brna ve spolupráci s kulturní komisí.

Akce začala v 15,00 hodin 13. května 2007. Maminek, babiček, dětí, ale i tatínků a svobodných slečen se sešlo opravdu dost. Účast byla tak veliká, že se mnozí neměli kam posedit.

K poslechu i jako doprovod zahrál pan Miroslav Sekanina a také pan Miroslav Florián, který hrál na harmoniku.

Při příchodu dostali všechny děti oplatek, maminky milá přáníčka, která vyrobili děti ze Základní školy Újezd u Brna

Program byl velmi plný a pestrý. Poté co pan starosta přivítal všechny přítomné, zazpíval na úvod místní pěvecký sbor Eminent Vocal pod vedením Mgr. Markéty Markelové. Poté krásně zazpívali několik písní nevidomí občané z Chrlic.

Na akci v 15,40 hodin zavítal i hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, který spolu se starostou města slavnostně předal symbolický klíč od města panu JUDr. Janu Haluzovi – za mimořádné pracovní a sportovní výkony a za etický přístup v čase komunistického útlaku od roku 1948. Hejtman se zdržel jenom malou chvíli, ale stačil poblahopřát všem ženám k jejich svátku a každé předat růži.

Na řadu přišlo vystoupení dětí ze Základní školy z Újezdu u Brna. Děti hráli na housle, přednášeli básničky, hráli na flétničky a zpívali.

I občanské sdružení Křídla mělo své vystoupení: hráli na kytaru, klavír a děti zpívali.

Akce byla zakončena před 18,00 hodinou panem Miroslavem Floriánem hrou na harmoniku.

Malé občerstvení bylo zajištěno, všichni si mohly dát kávu, víno, nealkoholické nápoje a další.

Fotografie: Ing. Pavel Petlák


Před zahájením - nevidomí občané z Chrlic.


Účast byla opravdu veliká.


Vystoupení dětí  - hra na flétnu.


Pan starosta s předsedkyní kulturní komise Janou Bílkovou.


Pan starosta s Miroslavem Sekaninou a jeho vnučkou.


Pěvecký sbor Eminent Vocal.


Vystoupení nevidomých z Chrlic.


Hejtma JMK Ing. Stanislav Juránek, Kristýnka Sekaninová a starosta.Ing. Stanislav Juránek se starostou.


Slavnostní předání symbolického klíče od města JUDr. Janu Haluzovi.


JUDr. Jan Haluza s Ing. Stanislavem Juránkem.


Místostarosta Karel Hradský předává dárkový koš hejtmanovi.


Hejtman Ing. Stanislav Juránek předává růže ženám.


Vystoupení Mateřské školky.


Vystoupení Mateřské školky.


Hejtman Ing. Stanislav Juránek přeje ženám k jejich svátku.


Pan Miroslav Florián - hra na harmoniku.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde