REPORTÁŽ: Papučový bál

20.02.2007

Papučový bál pro důchodce

  V úterý 20. února v 15.00 hodin byl starostou města zahájen první Papučový bál konaný v Újezdě, a to v Domě s pečovatelskou službou. I přes skutečnost prvního ročníku byla účast značná. Přivítali jsme přes 80 hostů-seniorů, prakticky nezůstalo žádné místo volné. Bálu se zúčastnili lidé z celého městečka, nejen obyvatelé penzionu pro důchodce a DPS.

  Celou akci pořádaly kulturní a sociální komise pod záštitou starosty města. O přípravu akce se podělily členky obou komisí. Dokonce byly vyčleněny peníze na zakoupení občerstvení a dary do tomboly věnovali sponzoři. Výtěžek z tomboly byl dán na zakoupení rehabilitačních pomůcek, které budou použity pro potřebu občanů Újezdu. Vstup na ples byl zdarma.

  K tanci, poslechu a zpěvu hrál Miroslav Sekanina, v úvodu plesu zazpívala za jeho doprovodu vnučka Kristýnka Sekaninová. Nikomu z přítomných ani nevadila nízká účast mužské části osazenstva, ženy klidně tancovaly spolu ve dvojicích. Dle slov předsedkyně sociální komise tancovali všichni do roztrhání těla, kdyby nebyla zábava ukončena v 19.00 hodin večer, jistě by tancovali dodnes.

  Podle zájmu se dá usuzovat, že takováto taneční setkání pro seniory by se mohla konat častěji. Starosta města se v tomto směru rovněž souhlasně vyjádřil s tím, že tancovačky je možno uspořádat klidně každý měsíc formou „čajů“.

  Takže věříme, že „papučové čaje“ budou mít úspěšná pokračování.

Podle informací předsedkyně SZK Martiny Matějkové

Zde přínášíme fotodokumentaci:


Účast byla skutečně hojná - jediná židle nezůstala prázdná.


Bál byl zahájen předsedkyní paní Janou Bílkovou - předsedkyní kulturní komise a paní Martinou Matějkovou - předsedkyní sociální komise.


Bál proběhl v odpoledních hodinách, což bylo samozřejmě výhodou pro ty, kdo spěchají brzy na kutě.


Dobrá zábava a tanec ke správnému bálu patří, co na tom, že pánů bylo pomálu.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde