REPORTÁŽ: Tříkrálová sbírka - leden 2007

06.01.2007

Tříkrálová sbírka – 6.1.2007

Motto Tříkrálové sbírky 2007: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla

  Již posedmé proběhla  u příležitosti svátku Tří králů v našem městě celostátní Tříkrálová sbírka. Tuto veřejnou sbírku pořádá Charita Česká republika.

  Po našem městě chodilo 13 skupinek, které se skládaly vždy z jednoho vedoucího a tří koledníků. Lidé mohli přispět do zapečetěných pokladniček. Celkový výtěžek činil 63 605 Kč.

Ze získaných prostředků 80% putuje prostřednictvím oblastních či farních Charit na podporu středisek pomoci a celodiecézních aktivit. V naší diecézi budou tyto prostředky z velké části použity na vybudování nového střediska a zázemí pro hospicovou ošetřovatelskou službu v Tišnově. Zbylá část je rozdělena pro humanitární pomoc do zahraničí, na podporu Charity ČR a celostátních projektů.

  Velký dík patří všem, kteří se podíleli na zajištění zdárného průběhu letošní Tříkrálové sbírky, dárcům a zvláště všem koledníkům.Vždyť věnovali svůj volný čas, aby tímto způsobem pomohli těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Zpracoval

Bohdan Hladký

Dále Vám přinášíme fotodokumenstaci z Tříkrálové sbírky:


Po Újezdě  chodilo několik skupinek koledníků.


Akci zajišťovala katolická charita v Újezdě, pak se úkolu ujalo Salesiánské hnutí mládeže....


Koledníci obešli celý Újezd, ti nejmladší v doprovodu členů SHM ....

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde