Junák

Skautskou tradici založili v Újezdě již naši dědové v roce 1945. V roce 1948 byl  Junák - Svazu skautů a skautek ČSR násilně potlačen. Poté se podařilo jeho činnost krátce oživit v letech 1968-1970, ale zcela obnovit se mohl až po sametové revoluci v roce 1989. Zasloužil se o to hlavně bratr Václav Vincenc. Dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení Junák - Svaz skautů a skautek ČR je členem světových organizací skautů a skautek a hlásí se k celosvětovému skautskému bratrství a sesterství. Respektuje rozdíly národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení a rasy.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti svých členů, jejich duchovních, mravních, rozumových, sociálních a tělesných schopností. Připravuje děti, mladé lidi i dospělé k plnění povinnosti k Bohu, k sobě samým, k bližnímu, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy stanovenými zakladateli skautského hnutí. Tyto principy vyjadřuje skautské heslo "Buď připraven", zákon a příkaz denního dobrého skutku. Skauting učí poznávat přednosti druhých i své vlastní, pěstuje vůli překonávat nedostatky, rozvíjí týmovou spolupráci a umožňuje uplatnění vlastních schopností v tvůrčí činnosti. Základem výchovy v Junáku je hra v přátelském společenství dětí a mladých lidí v oddílech vedených kvalifikovanými vedoucími.

Oddíly jsou členěny ve dvou paralelních řadách - jedné dívčí a druhé chlapecké, podle věku: od 6 - 10/11 let v rojích světlušek a smečkách vlčat, od 10/11 do 15/16 let v oddílech skautek a skautů, nad 15/16 let v kmenech rangers a roverů. Dospělí členové se sdružují v klubech old skautů. Každý týden se scházíme na schůzkách nebo na vycházkách, kde se učíme praktické dovednosti a hrajeme hry. Součástí činnosti jsou víkendové výlety, kde děti zkoumají přírodu, vaří na ohni a samozřejmě dojde i na dobrodružné hry. Ke tradičním akcím patří účast na jarním a podzimním víkendovém táboření skautů z celé jižní Moravy. V předvánočním období se všichni setkávají na večeru plném her a zajímavostí. V únoru hrají Velkou noční hru na motivy bitvy u Slavkova. Vyvrcholením každoroční činnosti je letní tábor. Tam děti osvědčují samostatnost a své dovednosti. Jsou stále vedeny k samostatnosti, k vlastní iniciativě a osobní odpovědnosti.

Informace získáte u vůdce střediska Cupáka Pavla, tel: 774 558 810.

 

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde