Individuální dotační program Města Újezd u Brna

07.02.2019

Podstatou zamýšleného dotačního programu je poskytnutí dotací z rozpočtu Města na opravy a rekonstrukce objektů ve vlastnictví spolků působících v Újezdě u Brna.

Pro rozhodnutí o nastavení podmínek dotačního programu je třeba zjistit potenciální požadavky, které budou následně vyhodnoceny v souladu s finančními možnostmi Města na období let 2019-2022.

Z toho důvodu je potřeba vyplnit formulář na zjištění plánu Vašich investic pro období let 2019 až 2022 a odeslat jej na městský úřad zpět nejpozději do 28. 02. 2019.

Na základě vyhodnocení zamýšlených záměrů budou stanoveny konečné podmínky pro individuální dotační program, dle kterých bude konkrétní žadatel moci podat závaznou žádost o dotaci (včetně všech povinných příloh, položkového rozpočtu apod.).

Žádosti budou posouzeny a poté v případě schválení Zastupitelstvem Města dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, zařazeny do rozpočtu na rok 2019, případně do plánu rozpočtů na roky 2020-2022. Každý žadatel bude mít možnost podat maximálně 2 záměry spadající do různých let v daném období.

Zastupitelstvo města se bude touto otázkou zabývat na svém zasedání dne 4. 4. 2019.

Upozorňujeme, že případná dotace bude podmíněna minimálně 20% spoluúčastí příjemce dotace.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde