Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu 2019

11.03.2019

Volič, který je u Městského úřadu Újezd u Brna zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat Městský úřad Újezd u Brna o vydání voličského průkazu.
Formulář žádosti si můžete stáhnout a vyplnit ZDE.

Volič může o voličský průkaz požádat:

  1. osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin u Městského úřadu Újezd u Brna.
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena Městskému úřadu Újezd u Brna nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  3. nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Městského úřadu Újezd u Brna: iu3b65f, doručena nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde